AANMELDFORMULIER HOBBY KAMPEERAUTO CLUB NEDERLAND

Aan het lidmaatschap zitten kosten verbonden de contributie bedraagt € 27,50 per jaar.  De kosten van het  voor- en najaarstreffen zijn hier niet bij inbegrepen. Deze worden separaat in rekening gebracht bij  deelname.